№ 15-МИ / 10.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на номерата на 10 /десет / избирателни секции и обхвата им, на територията на община Борово, обл. Русе, за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., във връзка със Заповед № 402 /03.09.2019г. на Кмета на община Борово, както и приложение № 1 към нея

№ 14-МИ / 10.09.2019

ОТНОСНО : разгледано заявление за регистрация на ПП ГЕРБ, ведно с приложените документи, депозирани от представителя на партията г-жа Красимира Симеонова.

№ 13-МИ / 10.09.2019

ОТНОСНО : Седмичен график на членовете на комисията на ОИК Борово, гр. Борово утвърден от председателя и секретаря.

№ 12-МИ / 10.09.2019

ОТНОСНО : Определяне броя на мандатите за общински съветници в Община Борово, съгласно Решение на ЦИК № 944 –МИ от 03.09.2019г. от 13 общински съветници.

№ 11-МИ / 10.09.2019

ОТНОСНО : Срок за извършване на преместването на ОИК Борово в новото седалище със срок до 11.09.2019г. включително.

№ 10-МИ / 10.09.2019

ОТНОСНО : Променя седалището на ОИК Борово, от бул. „Шести септември“ № 35 ет. 3 в сградата на Община Борово, находяща се в гр. Борово, област Русе, ул. „Н. Вапцаров“ № 1а

№ 9-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : Отправено искане за преместване на седалището на ОИК-Борово, в сградата на община Борово, предвид обезпечаване работата на комисията и гарантиране на сигурността на материалите и техниката, с която комисията работи.

№ 8-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : Отправено искане до Община Борово за съдействие по всяко време от дейността на комисията на специалист "ИТ" – информационни технологии.

№ 7-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : Изпращане на предложение до Община Борово за назначаване на двама технически сътрудници в ОИК – Борово, на основание решение № 616-МИ от 15.08.2019 г., на ЦИК – София.

№ 6-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на член на ОИК-Борово, който да извърши маркиране на печатите на ОИК-Борово

№ 5-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на организационни решения, свързани с работата на ОИК - Борово

№ 4-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : определяне на номерацията на решенията на ОИК- Борово.

№ 3-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : определя член от ОИК Борово, който да замества при отсъствие на Председателя, Зам. председателите и Секретаря на ОИК Борово.

№ 2-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : определяне на график за дежурства, на членовете на ОИК- Борово.

№ 1-МИ / 05.09.2019

ОТНОСНО : Определяне работното време на ОИК – Борово

Календар

Решения

  • № Решение № 135-МИ/10.01.2022г. / 10.01.2022

    относно: ПРЕДСРОЧНО прекратява пълномощията на Тодор Тодоров Ников, ЕГН:**********, с адрес: Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, на проведените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., обявен с Решение № 109 – МИ / 28.10.2019г.

  • № 134-МИ / 03.11.2019

    относно: Днес на 03.11.2019 г., в 12:30 часа, Общинска избирателна комисия, гр. Борово, на основание чл. 87, ал.1, т. 26 и чл. 452, ал.2 ИК и въз основа на получени данни от протоколи на СИК

  • № 133-МИ / 03.11.2019

    относно: Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЯ на основание чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БАТИН.

всички решения