№ 115-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЯ на основание чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс за КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО, КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ОБРЕТЕНИК, КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЕКЗАРХ ЙОСИФ, КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ГОРНО АБЛАНОВО.

№ 114-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Приемане на решение за избиране на Кмет на кметство с. Обретеник в Община Борово, на основание чл. 452, ал.3 във връзка чл.87, ал. 1, т.26 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

№ 113-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур за избор на Кмет на кметство с. Батин в Община Борово за 03.10.2019г.

№ 112-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Приемане на решение за избиране на Кмет на кметство с. Екзарх Йосиф в Община Борово.

№ 111-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Приемане на решение за избиране на Кмет на кметство с. Горно Абланово в община Борово.

№ 110- МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Приемане на решение за избиране на Кмет на Община Борово.

№ 109- МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Приемане на решение за избиране на общински съветници на община Борово.

№ 108- МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Днес на 28.10.2019 г., в 06:42..часа, Общинска избирателна комисия, гр.Борово, на основание чл. 87, ал.1, т. 26 и чл. 453, ал.5 ИК и въз основа на получените данни от протоколи на СИК

№ 107- МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Днес на 28.10.2019 г., в 06:42 часа, Общинска избирателна комисия, гр.Борово, на основание чл. 87, ал.1, т. 26 и чл. 452, ал.2 ИК и въз основа на получените данни от протоколи на СИК

№ 106- МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване от ОИК Борово, на край на изборния ден на територията на Община Борово, област Русе в 20:00 часа, след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на общината.

№ 105- МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : Постъпил списък с вх. № 100/25.10.2019 г., от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, с данни на лица, които са „представители на партия“ - КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Към този списък има и пълномощно на представляващия КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ Радослав Иванов Рачев. Съгласно разпоредбата на чл.124, ал.4 от ИК, списъкът с представителите на партията, следва да се публикува в интернет-информационната страница на ОИК Борово. Следва при публикуването да се спази и принципа за защита на личните данни.

№ 104- МИ / 25.10.2019

ОТНОСНО : : Постъпил списък с вх. № 96/24.10.2019 г., от коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), с данни на лица, които са упълномощени „представители“ на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение). Към този списък има и пълномощно на представляващия коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ Евгений Николаев Хараламбиев. Съгласно разпоредбата на чл.124, ал.4 от ИК, списъкът с представителите на коалицията, следва да се публикува в интернет-информационната страница на ОИК Борово. Следва при публикуването да се спази и принципа за защита на личните данни.

№ 103- МИ / 24.10.2019

ОТНОСНО : : Постъпил списък с вх. № 93/24.10.2019 г., от ПП „Движение за права и свободи“ - ДПС, с данни на лица, които са подадени в ОИК Борово за регистрацията им като „застъпници“ на ПП „Движение за права и свободи“ - ДПС на основание чл. 118 ал. 1 ИК. Към списъка има и пълномощно на представляващия от ПП „Движение за права и свободи“ - ДПС, Гюнайдън Расимов Кязимов. Съгласно разпоредбата на чл.118, ал.1 от ИК, списъкът със застъпниците на партията, следва да се публикува в интернет-информационната страница на ОИК Борово. Следва при публикуването да се спази и принципа за защита на личните данни.

№ 102 -МИ / 24.10.2019

ОТНОСНО : Постъпил списък с вх. № 94/24.10.2019 г., от ПП „Движение за права и свободи“ - ДПС, с данни на лица, които са „представители на партия“ - ПП „Движение за права и свободи“ - ДПС. Към този списък има и пълномощно на представляващия ПП „Движение за права и свободи“ - ДПС, Гюнайдън Расимов Кязимов. Съгласно разпоредбата на чл.124, ал.4 от ИК, списъкът с представителите на партията, следва да се публикува в интернет-информационната страница на ОИК Борово. Следва при публикуването да се спази и принципа за защита на личните данни.

№ 101 -МИ / 23.10.2019

ОТНОСНО : Постъпил списък с вх. № 88/23.10.2019 г., от ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, с данни на лица, които са подадени в ОИК Борово за регистрацията им като „застъпници“ на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ на основание чл. 118 ал. 1 ИК.

№ 100-МИ / 21.10.2019

ОТНОСНО : Постъпил списък с вх. № 84/21.10.2019 г., от ПП ГЕРБ, с данни на лица, които са „представители на партия“ - ПП ГЕРБ. Към този списък има и пълномощно на представляващия ПП ГЕРБ, Красимира Симеонова. Съгласно разпоредбата на чл.124, ал.4 от ИК, списъкът с представителите на партията, следва да се публикува в интернет-информационната страница на ОИК Борово. Следва при публикуването да се спази и принципа за защита на личните данни.

№ 99-МИ / 21.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на член на ОИК Борово, който съвместно с общинската администрация и в изпълнение на Методически указания на Централната избирателна комисия, по прилагане на Изборния кодекс от общинските избирателни комисии, в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г., /приети с Решение № 1112-МИ от 16.09.2019 г., на ЦИК/ да снабди секционните избирателни комисии с избирателни кутии, бюлетини за гласуване, избирателни списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, чернови и да контролира тяхното съхранение, разпределение по секции и транспортиране.

№ 98-МИ / 21.10.2019

ОТНОСНО : Приемане на доклад от председателя на ОИК Борово, относно проведено на 21.10.2019 г., обучение на членовете на СИК и ПСИК, на територията на община Борово.

№ 97-МИ / 16.10.2019

ОТНОСНО : Искане до Кмета на Община Борово за назначаване на „технически сътрудник“ в ОИК Борово.

№ 96-МИ / 16.10.2019

ОТНОСНО : Получено предложение от Стоян Димитров Горанов, представител на КП „Обединени патриоти – НФСБ и ВМРО“, относно промяна на член на състава на СИК 1803 00 006, с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе. Взимане на решение за промяна в състава на член на СИК № 1803 00 006 – с. Обретеник, от квотата на КП „Обединени патриоти – НФСБ и ВМРО“. Като освобождава понастоящем заемащият длъжност „член“ и назначава нов.

Календар

Решения

  • № Решение № 135-МИ/10.01.2022г. / 10.01.2022

    относно: ПРЕДСРОЧНО прекратява пълномощията на Тодор Тодоров Ников, ЕГН:**********, с адрес: Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, на проведените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., обявен с Решение № 109 – МИ / 28.10.2019г.

  • № 134-МИ / 03.11.2019

    относно: Днес на 03.11.2019 г., в 12:30 часа, Общинска избирателна комисия, гр. Борово, на основание чл. 87, ал.1, т. 26 и чл. 452, ал.2 ИК и въз основа на получени данни от протоколи на СИК

  • № 133-МИ / 03.11.2019

    относно: Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЯ на основание чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БАТИН.

всички решения