07.01.2022

Съобщение

На 10.01.2022 г. от 10,00 часа в заседателната зала на община Борово ще се проведе извънредно заседание на ОИК.

03.11.2019

Съобщение

ОИК Борово обявава  край на изборния ден на втори тур на територията на Община Борово, област Русе  в 20:00 часа на 03.11.2019г., след приключване на гласуването в избирателна секция № 180300010.

02.11.2019

Съобщение

От 15:30 часа на 02.11.2019 г., в седалището на ОИК Борово, ще се проведе заседание на ОИК Борово, за което членовете са уведомени

30.10.2019

Съобщение

На 30.10.2019 г. от 10:00 часа, в сградата на ОИК Борово на ул. "Н.Й.Вапцаров", № 1А ще се проведе заседание на ОИК Борово.

27.10.2019

Съобщение

 ОИК Борово обявава  край на изборния ден на територията на Община Борово, област Русе в 20:00 часа, след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на общината.

27.10.2019

Съобщение

Изборният ден в Община Борово започна в 07:00 часа. Явили са се всички членове от всички единадесет секционни избирателни комисии. Налице е необходимият кворум. 

25.10.2019

Съобщение

На 25.10.2019 г. от 15:00 часа, в сградата на ОИК Борово на ул. "Н.Й.Вапцаров", № 1А ще се проведе заседание на ОИК Борово.

24.10.2019

Съобщение

На 24.10.2019 г. от 16:00 часа, в сградата на ОИК Борово на ул. "Н.Й.Вапцаров", № 1А ще се проведе заседание на ОИК Борово.

21.10.2019

Съобщение

На 22.10.2019 г., от 15:00 часа, ще се проведе заседание на ОИК Борово.

21.10.2019

Съобщение

На 21.10.2019 г. от 15:00 часа, в сградата на ОИК Борово на ул. "Н.Й.Вапцаров", № 1А ще се проведе заседание на ОИК Борово.

18.10.2019

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕЖДАНИЯ

        На основание чл.234, ал.1 от Изборния кодекс, във връзка с предстоящите избори за Общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Ви уведомяваме, че в Община Борово са взети мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват. 

       Заявки за оказване на помощ ще се приемат на следните телефони:  

       За град Борово08140/2253 и 0893 325 888 и адрес: Община Борово, град Борово, област Русе, ул. „Никола Вапцаров“ №1а от 21.10.2019 г. до 26.10.2019 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 27.10.2019 г. от 7.00 часа до 19.30 часа.  

      За село Обретеник08143/2782 и на място в кметството от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 27.10.2019 г. от 7.00 часа до 19.30 часа. 

      За село Екзарх Йосиф08143/2297 и на място в кметството от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 27.10.2019 г. от 7.00 часа до 19.30 часа.   

     За село Горно Абланово08148/2280 и на място в кметството от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 27.10.2019 г. от 7.00 часа до 19.30 часа.  

     За село Батин081465/314 и на място в кметството от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 27.10.2019 г. от 7.00 часа до 19.30 часа.  

    За село Брестовица081462/233 и на място в кметството от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 27.10.2019 г. от 7.00 часа до 19.30 часа.  

    За село Волово081462/266 и на място в кметството от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 27.10.2019 г. от 7.00 часа до 19.30 часа.  

 

  

ОИК-Борово

16.10.2019

Съобщение

На 16.10.2019 г. от 15:00 часа, в сградата на ОИК Борово на ул. "Н.Й.Вапцаров", № 1А ще се проведе заседание на ОИК Борово.

12.10.2019

Съобщение

На 15.10.2019 г., поради профилактика на електропреносната мрежа, в сградата на ОИК Борово няма да има електроенергия. Поради това и поради провеждане на обучение в Областна администрация Русе, на същата дата, ОИК Борово няма да работи. 

12.10.2019

Съобщение

На 15.10.2019 г., членовете на ОИК Борово, ще присъстват на обучение, организирано от Областна администрация с участието на представители на ЦИК, което ще се проведе в сградата на Областна администрация, гр.Русе, адрес: гр. Русе, пл. "Свобода", № 6.  

12.10.2019

Съобщение

На 14.10.2019 г., от 10:00 часа, ще се проведе заседание на ОИК Борово

12.10.2019

Съобщение

На 12.10.2019 г. от 14:00 часа, в сградата на ОИК Борово ще се проведе заседание на ОИК

10.10.2019

Съобщение

  На 10.10.2019 г. от 15:00 часа, в сградата на ОИК Борово, на ул. "Н.Й.Вапцаров", № 1А, ще се проведе заседание на ОИК Борово

07.10.2019

Съобщение

На 07.10.2019 г. от 13:00 часа, ОИК-Борово ще  проведе заседание.

30.09.2019

Съобщение

Заседание на ОИК-Борово, ще се проведе на 30.09.2019 г., от 16:00 часа

27.09.2019

Съобщение

На 28.09.2019 г., от 11:00 часа, в седалището на ОИК-Борово, бул. "Н.Й.Вапцаров", № 1, ще се проведе заседание.

24.09.2019

Съобщение

На 24.09.2019 г., от 16:30 часа, ще се проведе заседание на ОИК - Борово

23.09.2019

Съобщение

    На 24.09.2019 г. от 10:00 часа, ще се проведе заседание на ОИК - Борово.

20.09.2019

Съобщение

Работното време на ОИК Борово за периода от 20.09.2019г. до 24.09.2019г. вкл. да е от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК от 09:00ч. - 12:00ч.  и от 13:00ч. – 17:00ч. с три почивки от 12:00ч. – 13:00ч., от 14:00ч. – 14:15ч. и от 15:30ч. – 15:45ч.

През ПОЧИВНИ И  ПРАЗНИЧНИ ДНИ от 09:00ч. - 12:00ч.  и от 13:00ч. – 17:00ч. с три почивки от 12:00ч. – 13:00ч., от 14:00ч. – 14:15ч. и от 15:30ч. – 15:45ч.

18.09.2019

Съобщение

   На 18.09.2019 г., в седалището на ОИК - Борово, ще се проведе заседание на ОИК от 11:00 часа

14.09.2019

Съобщение

   На 16.09.2019 г., в сградата, където се помещева ОИК - Борово, ще се проведе заседание на комисията от 11:00 часа

14.09.2019

Съобщение

     На 14.09.2019 г. от 13:00 часа, в сградата на ОИК - Борово, ще се проведе заседание на ОИК - Борово

12.09.2019

Съобщение

Решенията на ОИК Борово, ще се поставят в центъра за административни услуги на община Борово, находящ се на ул. Н. Вапцаров 1 а, гр. Борово, обл. Русе

12.09.2019

Съобщение

Във връзка с регистрацията на кандидатските листи в ОИК, съгласно т.18.1 от Решение № 943-МИ /02.09.2019г. на ЦИК, предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат.

Прилагаме образец на предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници  за технически носител, който може да се използва от партиите и коалициите.

https://cik.is-bg.net/upload/94357/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D0%A1+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%B2+%D0%9E%D0%98%D0%9A+-+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+11.09.2019.xlsx

11.09.2019

Провеждане на заседание на ОИК Борово на 12.09.2019г.

На 12.09.2019г. от 11:00часа  ОИК Борово ще проведе заседание.

10.09.2019

Промяна на седалището на ОИК - Борово

  ОИК - Борово, премести седалището си от адрес: гр. Борово, общ.Борово, обл. "Русе,  бул."Шести Септември", № 35, в сградата на Община Борово, на адрес: гр. Борово, общ. Борово, обл. Русе, ул." Н.Вапцаров", № 1А. 

05.09.2019

Съобщение

  На дати: 06.09, 07.09. и 08.09.2019 г. ОИК - Борово, ще работи с намалено работно време, което е прието с Решение № 1-МИ от 05.09.2019 г., на ОИК - Борово, съглесно утвърден график, което ще бъде, както слдева:  

              от 10:00ч. - 12:00ч.  и  от 13:00ч. - 15:00ч.

                      почивка:   от 12:00ч. - до 13:00ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № Решение № 135-МИ/10.01.2022г. / 10.01.2022

  относно: ПРЕДСРОЧНО прекратява пълномощията на Тодор Тодоров Ников, ЕГН:**********, с адрес: Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, на проведените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., обявен с Решение № 109 – МИ / 28.10.2019г.

 • № 134-МИ / 03.11.2019

  относно: Днес на 03.11.2019 г., в 12:30 часа, Общинска избирателна комисия, гр. Борово, на основание чл. 87, ал.1, т. 26 и чл. 452, ал.2 ИК и въз основа на получени данни от протоколи на СИК

 • № 133-МИ / 03.11.2019

  относно: Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЯ на основание чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БАТИН.

всички решения