№ 95-МИ / 16.10.2019

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 84-МИ от 10.10.2019 г., навсякъде в решението, където е изписан текста „в Област Русе“. Същият текст, следва да се замени с текста: „адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“, № 117, на 17.10.2019 г. от 10:00 часа.“

№ 94-МИ / 16.10.2019

ОТНОСНО : Предвид получено по електронен път предложение от Вихрен Бухов, представител на ПП ВОЛЯ, относно промяна на член на състава на СИК 1803 00 007, с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе. Взимане на решение за промяна в състава на член на СИК № 1803 00 007 – с. Обретеник, от квотата на ПП ВОЛЯ. Като освобождава понастоящем заемащият длъжност „член“ и назначава нов.

№ 93-МИ / 16.10.2019

ОТНОСНО : Получено по електронен път предложение от Вихрен Бухов, представител на ПП ВОЛЯ, относно промяна на член на състава на СИК 1803 00 006, с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе. Взимане на решение за промяна в състава на член на СИК № 1803 00 006 – с. Обретеник, от квотата на ПП ВОЛЯ. Като освобождава понастоящем заемащият длъжност „член“ и назначава нов.

№ 92-МИ / 14.10.2019

ОТНОСНО : Постъпило предложение от Радослав Рачев представител на КП „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ “, за размяна на статута на членовете на състава на СИК 1803 00 001, гр. Борово, общ. Борово, обл. Русе.

№ 91-МИ / 14.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на предпечатните образци на протоколите на ОИК и на СИК, за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Борово, област Русе, при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. „

№ 90-МИ / 14.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване на ПСИК, утвърждаване на резервни членове, утвърждаване размера, обхвата и адреса на ПСИК

№ 89-МИ / 14.10.2019

ОТНОСНО : Постъпило предложение от Пълномощника на ПП „ВОЛЯ“ Вихрен Бухов за промяна в състава на един от членовете на СИК № 180300010 – с. Батин, Община Борово, от квотата на ПП „ВОЛЯ“.

№ 88-МИ / 14.10.2019

ОТНОСНО : Получено в ОИК Борово предложение от Гюнайдън Кязимов представител на ПП ДПС за промяна на член – „секретар“ на състава на СИК 1803 00 010, с.Батин, общ. Борово, обл. Русе

№ 87-МИ / 12.10.2019

ОТНОСНО : Писмо на кмета на община Борово, изх.№ 37-08-6 от 11.10.2019 г., с вх. № 61 / 11.10.2019 г., на ОИК Борово. В него уведомява ОИК Борово, за това, че до 11.10.2019 г., са подадени заявления за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия ПСИК в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г

№ 86-МИ / 12.10.2019

ОТНОСНО : Писмо на ЦИК с изх. № МИ-15-886/11.10.2019 г., вр. „Сигнал до ЦИК от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (Да България, ДСБ, Зелено движение)“

№ 85-МИ / 12.10.2019

ОТНОСНО : Постъпила жалба, вх. № 5 от 11.10.2019 г., от Радослав Иванов Рачев – представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, на основание чл. 77, ал.3 от ИК

№ 84-МИ / 10.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени представители на ОИК Борово, за приемане на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., от печатницата на БНБ в област Русе.

№ 83-МИ / 07.10.2019

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в решение № 82-МИ от 30.09.2019 г., на ОИК – Борово, с което са назначени секционните избирателни комисии, на територията на община Борово. Касае се за допуснати грешки, в изписването на иманата на членове на СИК, както и в изписването на цифрите от ЕГН. Същите грешки са установена при проверка в ГД ГРАО, по инициатива на ОИК – Борово, след като данните са подадени от община Борово. Касае се за погрешно изписване в имената на следните членове на СИК, както и последната цифра в ЕГН:

№ 82-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : назначаване на членовете на секционните избирателни комисии, на територията на община Борово, обл. Русе, за изборите за произвеждане на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 27.10.2019 г..

№ 81-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : утвърждаване на тиража на бюлетините за всеки вид избор в община Борово в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Във входящата поща на ОИК – Борово, e постъпило писмо с вх. № МИ-15-518/2 /30.09.2019 г. на ЦИК, относно одобряване от Общинските избирателни комисии на графичния файл с образец за отпечатване на бюлетината и тиража за всеки вид избор. ОИК – Борово, като взе предвид броя на избирателите в Община Борово и по съответни населени места, където ще се произведат избори и за кмет на кметство в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. завишени с 10%, следва да бъде одобрен следния тираж: Предложение за тираж на бюлетини Брой избиратели Брой бюлетини Общински съветници 4889 5400 Кмет на община Борово 4889 5400 Кмет на кметство Батин 490 600 Кмет на кметство Горно Абланово 765 900 Кмет на кметство Екзарх Йосиф 367 400 Кмет на кметство Обретеник 1151 1300

№ 80-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаването на графичен образец на бюлетина за кмет на кметство, Обретеник в община Борово, обл. Русе, изборен район № 180353117 На електронната поща на ОИК-Борово, постъпи писмо от ЦИК, с изх. № МИ-15-518/2 от 30.09.20119 г., с което уведомяват ОИК, че електронната система за бюлетините вече позволява да бъдат потвърдени с електронен подпис.

№ 79-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаването на графичен образец на бюлетина за кмет на кметство, Екзарх Йосиф в община Борово, обл. Русе, изборен район № 180327173 На електронната поща на ОИК-Борово, постъпи писмо от ЦИК, с изх. № МИ-15-518/2 от 30.09.20119 г., с което уведомяват ОИК, че електронната система за бюлетините вече позволява да бъдат потвърдени с електронен подпис.

№ 78-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаването на графичен образец на бюлетина за кмет на кметство, Горно Абланово в община Борово, обл. Русе, изборен район № 180316674 На електронната поща на ОИК-Борово, постъпи писмо от ЦИК, с изх. № МИ-15-518/2 от 30.09.20119 г., с което уведомяват ОИК, че електронната система за бюлетините вече позволява да бъдат потвърдени с електронен подпис.

№ 77-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаването на графичен образец на бюлетина за кмет на кметство, Батин в община Борово, обл. Русе, изборен район № 180302854 На електронната поща на ОИК-Борово, постъпи писмо от ЦИК, с изх. № МИ-15-518/2 от 30.09.20119 г., с което уведомяват ОИК, че електронната система за бюлетините вече позволява да бъдат потвърдени с електронен подпис.

№ 76-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаването на графичен образец на бюлетина за кмет на община в община Борово, обл. Русе, изборен район № 1803 На електронната поща на ОИК-Борово, постъпи писмо от ЦИК, с изх. № МИ-15-518/2 от 30.09.20119 г., с което уведомяват ОИК, че електронната система за бюлетините вече позволява да бъдат потвърдени с електронен подпис.

Календар

Решения

  • № Решение № 135-МИ/10.01.2022г. / 10.01.2022

    относно: ПРЕДСРОЧНО прекратява пълномощията на Тодор Тодоров Ников, ЕГН:**********, с адрес: Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, на проведените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., обявен с Решение № 109 – МИ / 28.10.2019г.

  • № 134-МИ / 03.11.2019

    относно: Днес на 03.11.2019 г., в 12:30 часа, Общинска избирателна комисия, гр. Борово, на основание чл. 87, ал.1, т. 26 и чл. 452, ал.2 ИК и въз основа на получени данни от протоколи на СИК

  • № 133-МИ / 03.11.2019

    относно: Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЯ на основание чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БАТИН.

всички решения