№ 55-МИ / 27.09.2019

ОТНОСНО : Постъпила жалба от коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ ( ДА България, ДСБ, Зелено движение) за допълване на Решение № 45-МИ от 24.09.2019 г., на ОИК Борово, за обявяване на имената на кандидатите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в представената от коалицията листа, в община Борово, обл. Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., Предвид изложеното и предвид публикуването на кандидатските листи, които не са публикувани с Решение № 45-МИ от 24.09.2019 г., на ОИК-Борово, за регистрация на листа за общински съветници на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ ( ДА България, ДСБ, Зелено движение) и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Борово,

№ 54-МИ / 26.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение по постъпила по електронен път жалба от Евгений Хараламбиев

№ 53-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Борово, обл. Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 52-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на ПП ВОЛЯ за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Борово, обл. Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 51-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Борово, обл. Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 50-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА в община Борово, обл. Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 49-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в община Борово, обл. Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 48-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Борово, обл. Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 47-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ ( ДА България, ДСБ, Зелено движение) за участие в изборите за КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА в община Борово, обл. Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 46-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ ( ДА България, ДСБ, Зелено движение) за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в община Борово, обл. Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 45-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ ( ДА България, ДСБ, Зелено движение) за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Борово, обл. Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 44-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на ПП ГЕРБ за участие в изборите за КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА в община Борово, обл. Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 43-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП ГЕРБ за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в община Борово, обл. Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 42-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на ПП ГЕРБ за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Борово, обл. Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 41-МИ / 20.09.2019

ОТНОСНО : Промяна на работното време на ОИК – Борово, за дати 20.09.2019 г. – 24.09.2019 г., включително.

№ 40-МИ / 20.09.2019

ОТНОСНО : Постъпило писмо с изх. № 1289/20.09.2019г. от Председателят на Общински съвет Борово, общ. Борово, обл. Русе, във връзка с подадено заявление за прекратяване на правомощията на лицето Илия Иванов Данев, като кмет на кметство с. Екзарх Йосиф, общ. Борово, на основание чл. 42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

№ 39-МИ / 18.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Борово, обл. Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 38-МИ / 18.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ОБРЕТЕНИК в община Борово, обл. Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 37-МИ / 18.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия Движение за права и свободи-ДПС за участие в изборите за КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА в община Борово, обл. Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 36-МИ / 18.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на партия Движение за права и свободи-ДПС за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в община Борово, обл. Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № Решение № 135-МИ/10.01.2022г. / 10.01.2022

    относно: ПРЕДСРОЧНО прекратява пълномощията на Тодор Тодоров Ников, ЕГН:**********, с адрес: Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, на проведените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., обявен с Решение № 109 – МИ / 28.10.2019г.

  • № 134-МИ / 03.11.2019

    относно: Днес на 03.11.2019 г., в 12:30 часа, Общинска избирателна комисия, гр. Борово, на основание чл. 87, ал.1, т. 26 и чл. 452, ал.2 ИК и въз основа на получени данни от протоколи на СИК

  • № 133-МИ / 03.11.2019

    относно: Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЯ на основание чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БАТИН.

всички решения