Общинска избирателна комисия Борово


РЕШЕНИЕ
№ 119-МИ
Борово, 30.10.2019

ОТНОСНО: Постъпило писмо от г-жа Валерия Цветкова Борисова с Вх. № 105/30.10.2019г., с което в което изявява желание за отказ от заемане на длъжността „общински съветник“, на която е избрана от квотата на ПП ГЕРБ, съгласно Решение № 109-МИ от 28.10.2019 г., на ОИК Борово, като този акт следва да се тълкува, като предсрочно прекратяване на пълномощията и.

Общинска избирателна комисия гр. Борово

Решение № 119-МИ/30.10.2019г.

На основание чл. 87, ал.1 , т.24 ИК,

 

 

 

 

ОТНОСНО:  Постъпило писмо от г-жа Валерия Цветкова Борисова с Вх. № 105/30.10.2019г., с което в което изявява желание за отказ от заемане на длъжността „общински съветник“, на която е избрана от квотата на ПП ГЕРБ, съгласно Решение № 109-МИ от 28.10.2019 г., на ОИК Борово, като този акт следва да се тълкува, като предсрочно прекратяване на пълномощията и.

Поради това и на основание чл. 87, ал.1, т. 24 ИК ОИК Борово

 

 

Р Е Ш И:

         ПРЕКРАТЯВА ПРЕДСРОЧНО пълномощията на Валерия Цветкова Борисова, избрана за „общински съветник“, от квотата на ПП ГЕРБ,  след проведените на 27.10.20119 г., избори за общински съветници и кметове на територията на община Борово, обл. Русе, като я освобождава от тази длъжност.

     Решението може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание чл. 88 от ИК.

 

Председател: Ростислав Христов Димов

Секретар: Цветанка Донева Антова

* Публикувано на 30.10.2019 в 17:37 часа

Календар

Решения

  • № Решение № 135-МИ/10.01.2022г. / 10.01.2022

    относно: ПРЕДСРОЧНО прекратява пълномощията на Тодор Тодоров Ников, ЕГН:**********, с адрес: Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, на проведените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., обявен с Решение № 109 – МИ / 28.10.2019г.

  • № 134-МИ / 03.11.2019

    относно: Днес на 03.11.2019 г., в 12:30 часа, Общинска избирателна комисия, гр. Борово, на основание чл. 87, ал.1, т. 26 и чл. 452, ал.2 ИК и въз основа на получени данни от протоколи на СИК

  • № 133-МИ / 03.11.2019

    относно: Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЯ на основание чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БАТИН.

всички решения