Общинска избирателна комисия Борово


РЕШЕНИЕ
№ 126-МИ
Борово, 02.11.2019

ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх.№ 114/01.11.2019 г. от Гюнай Акифов Мейсудов.

Общинска избирателна комисия Борово

 

Решение № 126-МИ/02.11.2019 г.

 

 

    На 01.11.2019 г., в ОИК Борово, е постъпила жалба с вх.№ 114/01.11.2019 г. от Гюнай Акифов Мейсудов. В нея са изложени твърдения, за нарушения на изборния процес в секция 180300006, с. Обретеник, изразяващи се в следното:

 • В жалбата на жалбоподателя, от 708 души, в списъка на гласоподавателите в секцията, според положените подписи са гласували 373 души в избирателния списък, а в протокорла на СИК, записаните гласоподаватели са – 368 души;
 • При отваряне на урната от председателя на комисията, на присъстващите в секцията, са били съобщени следните резултати: за № 43 – 198; за № 55 – 45; за № 56 – 54; за № 65 – 42; за № 66 – 5;
 • В представения протокол има разминаване в съобщените данни и от отразените и обявени в протокола – обавени – 373, отразени – 368.

         От така представената фактическа обстановка, ОИК Борово, прави следните констатации:

 1. Касае са жалба, за нарушения на изборното законодателство в изборния ден – 27.10.2019 г. Тя е подадена в ОИК Борово на 01.11.2019 г.. Жалбата се явявава недопустима, тъй като е просрочена и следва да бъде върната на жалбоподателя.
 2. Жалбата е неоснователна. Мотивите за това са следните:
  • Не са налице противоречия в протокола, относно броя на избирателите, според избирателния списък при предаването му на СИК – 708 души и броя на гласувалите избиратели, според положените подписи в избирателния списък – 368 души.
  • Броят на неизползваните бюлетини е 330 и броя на унищожените бюлетини е 1 /един/, броя на сгрешените бюлетини е 1 /един/;
  • След отваряне на избирателната кутия от СИК е установено следното:
 • Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини – 368;
 • Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове – 22;
 • Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове – 346;
 • Брой на дейсвителните гласове, подадени за кандидадските листи на партии, коалиции и инициативни комитети 340;
 • Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого” – 6

След отварянето на урната, разпределението на гласовете по кандидадски листи е следното:

 • За Любка Димитрова Стоянова – ПП ГЕРБ – 198 действителни гласа, 8 – недействителни;
 • За Гюнай Акифов Мейсудов – партия Движение за права и свободи – ДПС – 45 действителни гласа и 5 – недействителни;
 • За Цветанка Горанова Колева – коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 55 действителни гласа и 5 – недействителни;
 • За Ралица Милкова Георгиева – ПП Движение за радикална промяна „Българската пролет”, 42 действителни гласа и 4 недействителни.
 1. Кандидат, регистриран под „№ 66”, в листите на кандидатите на партии и коалиции и инициативни комитети, в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г. няма регистриран.

 

 1. Неоснователното твърдение на жалбоподателя за наличието на гласували 373 души, произтича от невярното твърдение, че за кандидат под „№66” /такъв няма/, са гласували 5 човека.
 2. Не е налице разминаване в данните, вписани в протокола на СИК, което се вижда от посочените по-горе данни.
 3. При констатирани нарушения на изборния процес от страна на членовете на СИК 180300006 – с. Обретеник е следвало всяка заинтересована страна да подаде веднага жалба в ОИК Борово, за да се отстранят незабавно нарушенията.
 4. Протокола на СИК от изборния ден е преминал през проверка на контролите от техническата сисема на „Информационно обсружване”АД. При наличие на несъответствие в данните от протокола, същият не би могъл да премине през техническата проверка в „Информационно обслужване”АД;
 5. Законоустановеният срок, в който жалбоподателят е могъл да предяви своите претенции е изборният ден, което пък от своя страна възниква задължение за ОИК да отговори на жалбата в рамките на един час от получаването и.

 

Предвид горното ОИК Борово

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, жалба с вх. № 144 от 01.11.2019 г., на жалбоподателя Гюнай Акифов Мейсудов, като НЕДОПУСТИМА и НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

          На основание чл. 88, ал.1 ИК, настоящото решение, може да се обжалва пред ЦИК в триденев срок от обявяването му от ОИК.

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

      СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

Поставено на:...................................                                      Свалено на:.................................

 

                      1...................................                                                         1.................................

                     2....................................                                                         2.................................

 

 

 

Председател: Ростислав Христов Димов

Секретар: Цветанка Донева Антова

* Публикувано на 02.11.2019 в 15:50 часа

Календар

Решения

 • № Решение № 135-МИ/10.01.2022г. / 10.01.2022

  относно: ПРЕДСРОЧНО прекратява пълномощията на Тодор Тодоров Ников, ЕГН:**********, с адрес: Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, на проведените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., обявен с Решение № 109 – МИ / 28.10.2019г.

 • № 134-МИ / 03.11.2019

  относно: Днес на 03.11.2019 г., в 12:30 часа, Общинска избирателна комисия, гр. Борово, на основание чл. 87, ал.1, т. 26 и чл. 452, ал.2 ИК и въз основа на получени данни от протоколи на СИК

 • № 133-МИ / 03.11.2019

  относно: Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЯ на основание чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БАТИН.

всички решения