Общинска избирателна комисия Борово


РЕШЕНИЕ
№ 123-МИ
Борово, 31.10.2019

ОТНОСНО: Взимане на решение за изменение и допълнение на диспозитива на Решение № 112 – МИ / 28.10.2019 г., в частта относно органа, до който се обжалва и срока за обжалването му. В тази част, решението следва да се чете, че: „решението може да бъде обжалвано пред Административен съд гр. Русе, в 7-дневен срок от обявяването му“.

Общинска избирателна комисия Борово

Решение № 123- МИ/31.10.2019г.

  

  ОТНОСНО: Взимане на решение за изменение и допълнение на диспозитива на Решение  № 112 – МИ / 28.10.2019 г., в частта относно органа,  до който се обжалва и срока за обжалването му. В тази част, решението следва да се чете, че: „решението може да бъде обжалвано пред Административен съд гр. Русе, в 7-дневен срок от обявяването му“.         

 

РЕШИ:

 

          ИЗМЕНЯ Решение № 112-МИ/28.10.2019 г., на ОИК Борово в частта, относно органа, до който решението може да  се обжалва и срока за обявяването му. В тази част решението да се чете: „Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд, гр. Русе, в 7-дневен срок от обявяването му“.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 СЕКРЕТАР:

 

Поставено на:...................................                                      Свалено на:.................................

 

                      1...................................                                                         1.................................

                     2....................................                                                         2.................................

 

 

 

Председател: Ростислав Христов Димов

Секретар: Цветанка Донева Антова

* Публикувано на 01.11.2019 в 11:33 часа

Календар

Решения

  • № Решение № 135-МИ/10.01.2022г. / 10.01.2022

    относно: ПРЕДСРОЧНО прекратява пълномощията на Тодор Тодоров Ников, ЕГН:**********, с адрес: Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, на проведените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., обявен с Решение № 109 – МИ / 28.10.2019г.

  • № 134-МИ / 03.11.2019

    относно: Днес на 03.11.2019 г., в 12:30 часа, Общинска избирателна комисия, гр. Борово, на основание чл. 87, ал.1, т. 26 и чл. 452, ал.2 ИК и въз основа на получени данни от протоколи на СИК

  • № 133-МИ / 03.11.2019

    относно: Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЯ на основание чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БАТИН.

всички решения