Общинска избирателна комисия Борово


РЕШЕНИЕ
№ 120-МИ
Борово, 30.10.2019

ОТНОСНО: С Решение № 119-МИ / 30.10.2019 г., на ОИК Борово, предсрочно са прекратени правомощията на избраният за общински съветник на проведените на 27.10.2019 г., избори за общински съветници и кметове на територията на община Борово, обл. Русе, Валерия Цветкова Борисова, от квотата на ПП ГЕРБ. Поради това, съгласно нормата на чл. 87, ал.1, т.24 ИК, при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник ОИК, обявява за избран следващия в съответната листа кандидат. След като се запозна с листата на ПП ГЕРБ и кандидатите, които са избрани да общински съветници от нея, ОИК Борово, стигна до извода, че този кандидат, който следва да бъде избран за общински съветник е КРАСИМИР ЗДРАВКОВ КОСЕВ.

Общинска избирателна комисия гр. Борово

Решение № 120-МИ/30.10.2019г.

На основание чл. 87, ал.1 , т.24 ИК, вр. Решение № 119 – МИ/30.10.2019г. на ОИК Борово

 

 

ОТНОСНО:  С Решение № 119-МИ / 30.10.2019 г., на ОИК Борово, предсрочно са прекратени правомощията на избраният за общински съветник на проведените на 27.10.2019 г., избори за общински съветници и кметове на територията на община Борово, обл. Русе, Валерия Цветкова Борисова, от квотата на ПП ГЕРБ. Поради това, съгласно нормата на чл. 87, ал.1, т.24 ИК, при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник ОИК, обявява за избран следващия в съответната листа кандидат. След като се запозна с листата на ПП ГЕРБ и кандидатите, които са избрани да общински съветници от нея, ОИК Борово, стигна до извода, че този кандидат, който следва да бъде избран за общински съветник е КРАСИМИР ЗДРАВКОВ КОСЕВ.

Поради това и на основание чл. 87, ал.1, т. 24 ИК, ОИК Борово

 

 

Р Е Ш И:

         ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН за общински съветник КРАСИМИР ЗДРАВКОВ КОСЕВ, ЕГН: **********, излъчен от квотата на ПП ГЕРБ

     Да му се издаде удостоверение на основание чл.87, ал.1, т.26 и чл.452, ал от Изборния кодекс

     Решението може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание чл. 88 от ИК.

 

Председател: Ростислав Христов Димов

Секретар: Цветанка Донева Антова

* Публикувано на 30.10.2019 в 17:38 часа

Календар

Решения

  • № Решение № 135-МИ/10.01.2022г. / 10.01.2022

    относно: ПРЕДСРОЧНО прекратява пълномощията на Тодор Тодоров Ников, ЕГН:**********, с адрес: Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, на проведените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., обявен с Решение № 109 – МИ / 28.10.2019г.

  • № 134-МИ / 03.11.2019

    относно: Днес на 03.11.2019 г., в 12:30 часа, Общинска избирателна комисия, гр. Борово, на основание чл. 87, ал.1, т. 26 и чл. 452, ал.2 ИК и въз основа на получени данни от протоколи на СИК

  • № 133-МИ / 03.11.2019

    относно: Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЯ на основание чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БАТИН.

всички решения