Общинска избирателна комисия Борово


РЕШЕНИЕ
№ 118-МИ
Борово, 30.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на упълномощени представители на ОИК Борово, за приемане на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за кметове на втори тур на 03 ноември 2019 г., от „Печатницата на БНБ“ АД, адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 117.

Общинска избирателна комисия гр. Борово

Решение № 118-МИ/30.10.2019г.

На основание чл. 85, ал.4 ИК, чл. 87, ал.1 , т.1 ИК, писмо с Изх.№ МИ-15-1245/29.10.2019г. и във връзка с Решение № 993-МИ от 07.09.2019г. на ЦИК

 

 

ОТНОСНО:  Определяне на упълномощени представители на ОИК Борово, за приемане на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за кметове на втори тур на 03 ноември 2019 г., от „Печатницата на БНБ“ АД, адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 117.

 

Р Е Ш И:

            УПЪЛНОМОЩАВА Председателят на ОИК Борово Ростислав Христов Димов с ЕГН:**********, тел.:********** и Зам. Председателя на ОИК Борово Валя Анатолиева Бонева с ЕГН:**********, тел.:**********  да приемат хартиените бюлетини за гласуване в изборите за кметове на втори тур на 03 ноември 2019 г., от „Печатницата на БНБ“ АД, адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 117.

            Упълномощените лица имат правото да подпишат приемо-предавателния протокол, с който те ще получат бюлетините.

            В деня определен за съответната ОИК за получаване на бюлетините упълномощените лица следва да се явят в „Печатницата на БНБ“ АД, адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 117 един час по рано от посоченият в графика час.

            Представителите на ОИК следва да се легитимират с лична карта, удостоверение за назначаване издадено от ЦИК и заверено копие от настоящото решение.

            По всички въпроси свързани с пътуването на членовете на ОИК Борово, транспортирането и съхранението на бюлетините, ОИК следва да координира действията си с областната администрация и кмета на Община Борово.

     Решението може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Ростислав Христов Димов

Секретар: Цветанка Донева Антова

* Публикувано на 30.10.2019 в 12:49 часа

Календар

Решения

  • № Решение № 135-МИ/10.01.2022г. / 10.01.2022

    относно: ПРЕДСРОЧНО прекратява пълномощията на Тодор Тодоров Ников, ЕГН:**********, с адрес: Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, на проведените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., обявен с Решение № 109 – МИ / 28.10.2019г.

  • № 134-МИ / 03.11.2019

    относно: Днес на 03.11.2019 г., в 12:30 часа, Общинска избирателна комисия, гр. Борово, на основание чл. 87, ал.1, т. 26 и чл. 452, ал.2 ИК и въз основа на получени данни от протоколи на СИК

  • № 133-МИ / 03.11.2019

    относно: Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЯ на основание чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БАТИН.

всички решения