Общинска избирателна комисия Борово


РЕШЕНИЕ
№ 116-МИ
Борово, 28.10.2019

ОТНОСНО: Приемане на решение, с което се приемат секционните протоколи за резултатите от изборите за кмет на община ,кметове на кметства и общински съветници на 27.10.2019 г., на територията на Община Борово, както и приемо-предавателна разписка от изчислителен пункт, които са придружени с документи както следва:

Общинска избирателна комисия Борово

 

Решение № 116- МИ/28.10.2019г.

 

ОТНОСНО: Приемане на решение, с което се приемат секционните протоколи за резултатите от изборите за кмет на община ,кметове на кметства и общински съветници на 27.10.2019 г., на територията на Община Борово, както и приемо-предавателна разписка от изчислителен пункт, които са придружени с документи както следва:

 

Подвижна секция с № 1803 000011 предала протоколи с № 1803 16674310001, протокол № 1803 27173310002, протокол 180300000010001 и протокол № 1803 000000110011, с получени приемо-предавателни разписки: № 1803 00001022, № 1803 00001021, № 1803 00001020 и № 1803 00001017.

Секция 1803 00002 предава протоколи с номера № 1803 00000011009; протокол с № 1803 00000010003, с получена приемо-предавателна разписка № 1803 00001018, с приемо-предавателна разписка № 1803 00001018.

Секция 1803 00005 предава протоколи с номера № 1803 0000 0110006; 1803 00000010006; с приемо-предавателни разписки № 1803 0000 1002 и 1803 0000 1001.

Секция 1803 00004 предава протоколи с номера № 1803 00000110007 и протокол с № 1803 00000010005 с приемо-предавателни разписки 1803 00001004 и 1803 00001003

Секция 1803 0000 3 предава протоколи с номера № 1803 00000110008 и протокол с № 1803 00000010004 с приемо-предавателни разписки с № 1003 00001006 и 1803 000001005.

Секция 1803 00010 предава протоколи с номера № 1803 00000110001; 180300001040; 180302854310001; 1803000000111 с приемо-предавателна разписка № 1803 00001040; 1803 00001041; 1803 00001042.

Секция 1803 0009 предава протоколи 180300000010010; 1803 16674310002; 1803 00000110002 с приемо-предавателна разписка 180300001034; 180300001029; 180300001030.

Секция 1803 0006 предава протоколи с номера № 180300000010007; 180353117310002; 18030000011005 и приемо-предавателна разписка 180300001036; 180300001035; 180300001038.

Секция 1803 0007 предава протоколи с номера № 18030000011004; 1803000000100008; 180353117310003 и приемо-предавателна разписка 180300001033; 180300001032; 180300001031.

Секция 1803 0008 предава протоколи с номера № 180300000110003; 180327173310001; 180300000010009 и приемо-предавателна разписка 180300001026; 180300001028; 180300001027.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 СЕКРЕТАР:

 

Поставено на:...................................                                      Свалено на:.................................

 

                      1...................................                                                         1.................................

                     2....................................                                                         2.................................

 

Председател: Ростислав Христов Димов

Секретар: Цветанка Донева Антова

* Публикувано на 28.10.2019 в 09:54 часа

Календар

Решения

  • № Решение № 135-МИ/10.01.2022г. / 10.01.2022

    относно: ПРЕДСРОЧНО прекратява пълномощията на Тодор Тодоров Ников, ЕГН:**********, с адрес: Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, на проведените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., обявен с Решение № 109 – МИ / 28.10.2019г.

  • № 134-МИ / 03.11.2019

    относно: Днес на 03.11.2019 г., в 12:30 часа, Общинска избирателна комисия, гр. Борово, на основание чл. 87, ал.1, т. 26 и чл. 452, ал.2 ИК и въз основа на получени данни от протоколи на СИК

  • № 133-МИ / 03.11.2019

    относно: Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЯ на основание чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БАТИН.

всички решения