Общинска избирателна комисия Борово


РЕШЕНИЕ
№ 131-МИ
Борово, 03.11.2019

ОТНОСНО: Приемане на решение за избиране на Кмет на кметство с. Батин в община Борово. На основание чл. 452, ал.3 във връзка чл.87, ал. 1, т.26 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия Борово

Общинска избирателна комисия Борово

Решение № 131- МИ/03.11.2019г.

 

ОТНОСНО: Приемане на решение за избиране на Кмет  на кметство с. Батин в община Борово.

 На основание чл. 452, ал.3 във връзка чл.87, ал. 1, т.26 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия Борово

 

РЕШИ:

 

ОБЯВЯВА за избран за Кмет на кметство с. Батин в  Община Борово

БАХРИ ИБРАИМОВ ЕФРАИМОВ, ЕГН ********** издигнат от ПП ГЕРБ, получил 214 действителни гласове

 

На основание чл. 459, ал.1 и ал. 2 от Изборния кодекс, може да се обжалва в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд – гр. Русе, чрез Общинска избирателна комисия Борово.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 СЕКРЕТАР:

 

Поставено на:...................................                                      Свалено на:.................................

 

                      1...................................                                                         1.................................

                     2....................................                                                         2.................................

 

 

 

Председател: Ростислав Христов Димов

Секретар: Цветанка Донева Антова

* Публикувано на 03.11.2019 в 23:29 часа

Календар

Решения

  • № Решение № 135-МИ/10.01.2022г. / 10.01.2022

    относно: ПРЕДСРОЧНО прекратява пълномощията на Тодор Тодоров Ников, ЕГН:**********, с адрес: Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, на проведените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., обявен с Решение № 109 – МИ / 28.10.2019г.

  • № 134-МИ / 03.11.2019

    относно: Днес на 03.11.2019 г., в 12:30 часа, Общинска избирателна комисия, гр. Борово, на основание чл. 87, ал.1, т. 26 и чл. 452, ал.2 ИК и въз основа на получени данни от протоколи на СИК

  • № 133-МИ / 03.11.2019

    относно: Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЯ на основание чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БАТИН.

всички решения